ម្សិលមិញ​បង្ក្រាប​គ្រឿងញៀន​១៨​ករណី ឃាត់ខ្លួន​មនុស្ស​៣០​នាក់​

fn-2018-01-11-18-42-47-0

​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀន​ខុសច្បាប់​ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់​ថ្ងៃទី​១១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨​ម្សិលមិញ​កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​បាន​បង្ក្រាប​១៨​ករណី ឃាត់ខ្លួន​មនុស្ស​៣០​នាក់ (​ស្រី​១​នាក់​)​។ ក្នុងនោះ​ករណី​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​១០​ករណី

ឃាត់ខ្លួន​១៦​នាក់ និង​ករណី​ប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន​៨​ករណី ឃាត់ខ្លួន​១៤​នាក់​(​ស្រី​១​នាក់​)៕

fn-2018-01-11-18-42-47-0