តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ត្រូវ​លក់រាយ​តាម​ស្ថានីយ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១២ ដល់​ថ្ងៃទី​២១​ខែមករា​

43

​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​៖ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១២ ដល់​ថ្ងៃទី​២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ​តទៅ​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​លក់រាយ​ប្រេង​ឥន្ទ​នៈ​នៅតាម​ស្ថានីយ សាំង​ធម្មតា​ត្រូវ​លក់​មិន​ឲ្យ​លើសពី ៣,៩៥០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​ត្រូវ​លក់​មិន​ឲ្យ​លើសពី​ថ្លៃ ៣,៧៥០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​។

​នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្ដីប្រកាស​របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅ​ល្ងាច​នេះ ៕
​ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​អាន​សេចក្តីជូនដំណឹង របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ទាំងស្រុង​៖

43fn-2018-01-11-15-47-20-0