រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​មិន​អនុញ្ញាតឱ្យ CNRP រៀបចំ​ពិធី​បង្សុកូល​នៅមុខ​អតីត​រដ្ឋសភា​

m-mouring_150331-2015-03-31

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ យោងតាម​លិខិតផ្លូវការ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​រៀ​ចំ​ពិធី​បង្សុកូល នៅ​បរិវេន​ចេតិយ​ខាងមុខ អតីត​មន្ទីរ​រដ្ឋសភា ដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល ដល់​អ្នក​ដែល​បាន​បាត់​បង់ជីវិត​ក្នុង​ក្បួន

​បាតុកម្ម កាលពី​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ​១៩៩៧​នោះទេ​៕

m-mouring_150331-2015-03-31c3869ab716a429ac32281db1bbfac32b