សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​​​នៅកិច្ចប្រជុំ UN

fn-2017-09-12-08-15-34-0

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ខណៈ​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ក្នុងសម័យ​ប្រជុំ​លើក​ទី​៣៦ នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សិទ្ធិមនុស្ស​អង្គការ សហប្រជាជាតិ ថ្ងៃទី​១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​ទីក្រុង ហ្សឺ​ណែវ បានចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មួយ

ដោយ​ថ្លែង​អំពី​ស្ថានភាព​នយោបាយ​វិវត្តន៍​ថ្មីៗ​នៅ​កម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការចាប់ខ្លួន​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​គណបក្សប្រឆាំង និង​ជា​សមាជិកសភា ក្នុងករណី​អំពើ​ក្បត់ជាតិ រួមទាំង​ស្ថានការណ៍​មួយចំនួនទៀត ៕

fn-2017-09-12-08-15-34-0fn-2017-09-12-08-20-25-0fn-2017-09-12-08-20-25-1fn-2017-09-12-08-20-25-2fn-2017-09-12-08-20-29-0fn-2017-09-12-08-20-29-1fn-2017-09-12-08-20-29-2